Gốm sứ Sông Hồng

K/H Villa Mai Ngân

Hạng mục cung cấp: Bình sứ đựng sữa tắm, dầu gội & rửa tay