Gốm sứ Sông Hồng

K/H Khách Sạn La Vie En Rose - Đà Lạt

Địa chỉ: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Sản phẩm cung cấp: Bình sứ đựng sữa tắm & dầu gội