Gốm sứ Sông Hồng

K/H Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Dương Nội

Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Sản phẩm cung cấp: Bộ 12 bát cơm in logo