Gốm sứ Sông Hồng

K/H Công ty Sơn Huyền Mộc Châu

Địa chỉ: Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Sản phẩm cung cấp: Bộ ấm trà in logo