Gốm sứ Sông Hồng

K/H Nishinoeki - Nhật Bản

Địa chỉ: 392-1 Kunisakimachi Tsunai, Kunisaki, Oita 873-0513, Nhật Bản
Sản phẩm cung cấp: Bình sứ trắng đựng rượu sake
 
 
Bình sứ trắng đựng rượu sake đã thực hiện tháng 6/2019 (2000 bình)