Gốm sứ Sông Hồng

K/H Mobifone

Địa chỉ: 213 Xã Đàn

Sản phẩm cung cấp: Cốc sứ in logo