Gốm sứ Sông Hồng

K/H Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Dương Nội

Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Sản phẩm cung cấp: Bộ ấm chén vẽ vàng in logo
 
Bộ trà vẽ vàng thực hiện tháng 6/2019 (95 bộ)