Gốm sứ Sông Hồng

K/H Thơm Coffee - Cafe Khe Sanh Quảng Trị

Công ty TNHH Cà Phê Thơm

Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị.

Thương hiệu: THOM COFFEE - Cafe Khe Sanh

Sản phẩm cung cấp: Cốc gốm màu in logo nhận diện thương hiệu