Gốm sứ Sông Hồng

K/H Mộc Tử Quán

Địa chỉ: Số 30 Ngõ 181 - Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội;

Sản phẩm cung cấp: Nậm rượu, chén uống rượu in logo & tranh gốm trang trí.