Gốm sứ Sông Hồng

K/H Trung Tâm Nhiệt Đới Việt Nga

Địa chỉ: 63 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Sản phẩm cung cấp: 2030 sp biểu tượng bình Samova gốm

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨM

 

 

Bình Samova thực hiện năm 2018 (2030 bộ)