Gốm sứ Sông Hồng

K/H Nhà hàng 7 Cua - Chuyên Cua Tại Hà Nội

Địa chỉ: 52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Sản phẩm cung cấp:  Tranh đĩa vẽ tay