Gốm sứ Sông Hồng

K/H Nhà Hàng Rượu Phố - TP.Vinh

Địa chỉ: 60 Nguyễn Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hạng mục cung cấp: Bình sứ đựng rượu

 

Thực hiện tháng 8 năm 2019